Almaas, Per

Almaas, Per (1898-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Almaas, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.03.1898 i Selbu, Sør-Trøndelag
 • Død 25.07.1991
 • Sønn av småbruker Paul Almaas (1868-1947) og hjemmeværende Karen Marstad (1869-1908)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Levanger lærerskole 1918
 • Norges lærerhøgskole 1929-1930
 • Statens stipendium for lærere til opphold i Sverige og Danmark 1938
 • Handelsskole 1942
 • Statens stipendium for lærere til opphold i Sverige og Danmark 1959

Yrke

 • Lærer ved Rissa framhaldsskole 1918-1919
 • Lærer ved Selbu folkeskole 1919-1921
 • Lærer ved Strinda folkeskole 1921-1945
 • Skoleinspektør i Strinda folkeskole 1945-1953
 • Skoledirektør i Nidaros 1954-1962
 • Skoledirektør i Sør-Trøndelag 1963-1968

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Strinda Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934
 • Medlem Strinda Formannskap 1934-1937, 1955-1959
 • Ordfører Strinda Kommunestyre 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1945-1947
 • Formann Fylkesting, Sør-Trøndelag 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Overstyret for Fjæremfossen kommunale kraftselskap 1952-1963
 • Medlem Styret for Trondheim elektrisitetsverk 1964-1968
 • Formann Nemnda til å utrede og komme med forslag til spesialpedagogiske tiltak, Sør-Trøndelag 1968
 • Medlem en rekke kommunale nemnder

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1929-1933
 • Formann Strinda Arbeiderparti 1936-1937
 • Formann Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1937-1946
 • Varamann Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1945-1949
 • Medlem DNAs skoleutvalg 1951-1951
 • Medlem Styret for Strinda arbeiderparti

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Strinden Sparebank 1938-1940
 • Medlem Forstanderskapet ved Strinden Sparebank 1945-1968