Alsvik, Peder

Alsvik, Peder (1882-1964)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1950-1953
Ansiennitet:
17 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Alsvik, Peder har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.06.1882 i Aure, Møre og Romsdal
 • Død 31.12.1964
 • Sønn av gårdbruker Ole Andersen Alsvik (1856-1949) og Karen Bergitte Pedersdatter Sæmundset (1860-1897)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre, 1931 - 1933, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Gårds- og skogsarbeid på farsgården Valsvik
 • Fisker i inn- og utland til 1930 (med enkelte avbrudd)
 • Innenriks- og utenriksfart 1898-1910 (fra 16-års alderen)
 • Anleggsarbeider ved Raumabanen 1922-1923
 • Administrator ved Hypotekbankens avdeling i Trondheim 1933-1942
 • Administrator ved Hypotekbankens avdeling i Trondheim 1945-1956

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bremsnes Kommunestyre 1916-1919, 1928-1931
 • Medlem Bremsnes Formannskap 1925-1928, 1931-1934

Tillitsverv i organisasjoner

 • Stifter Norsk fangst- og fiskerforbund i Ålesund 1912