Karstensen, Per

Karstensen, Per (1915-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Karstensen, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter