Foss, Per-Kristian

Foss, Per-Kristian (1950-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
32 år, 116 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 19.07.1950 i Oslo, Oslo
 • Sønn av informasjonssjef/lærer Arne Foss (1921-1999) og husmor/kontoransatt Berit Holdhus (1925-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 15 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 1 for Oslo, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 2009 - 2013, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-30.09.2005, Ine Eriksen Søreide møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2005-17.10.2005, Heidi Larssen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  Andre visepresident, Stortinget, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Leder, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Sekretær, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 19.10.2001

  2005-2009

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 20.03.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1993-97

  Medlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 16.11.2005
  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 16.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 01.10.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Høyre, 09.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finansdepartementet, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1969
 • Cand.mag. (statsvitenskap, offentlig rett og kriminologi) 1977
 • Kurseksamen til hovedfag i statsvitenskap 1977-1979

Yrke

 • Journalistpraksis 1971-1973
 • Konsulent Norges Rederforbund 1980-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1975-1980
 • Varamedlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1976-1980
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 1977-1981
 • Formann Skolestyret, Oslo 1980-1981
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus 1981-1983
 • Medlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1981-1985
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1981-1983
 • Leder Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2013
 • Leder Riksrevisjonen fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem Unge Høyres sentralstyre 1971-1973
 • Medlem Høyres sentralstyre 1973-1986
 • Formann Unge Høyres sentralstyre 1973-1977
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1978-1986
 • Medlem Høyres oljepolitiske komité 1980-1982
 • Formann Høyres kommunalutvalg 1980-1984
 • Formann Høyres programkomité 1983-1985
 • Formann Høyres utvalg for mål og virkemidler i kulturpolitikken 1986-1987
 • 2. nestleder Oslo Høyre 1988-1992
 • Leder Oslo Høyre 2000-2004
 • 2. nestleder Høyre 2002-2004
 • 1. nestleder Høyre 2004-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Lillehammer olympiske organisasjonskomité (LOOC) 1989-1992

Litteratur

 • Foss, Per-Kristian (red.): Kontur, 1979-80