Henriksen, Per Rune

Henriksen, Per Rune (1960-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1960 i Bergen
 • Sønn av murer Theodor Johan Henriksen (1930-2013) og kontorsekretær Karen Warhuus (1936-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Hordaland, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær03.09.2010-07.05.2013, Jette F. Christensen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 20.10.2009 - 03.09.2010
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 14.05.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 03.09.2010
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 03.09.2010

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 17.12.2015
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2015 - 30.09.2016

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 03.09.2010
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 03.09.2010

  2013-2017

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Olje- og energidepartementet, 03.09.2010 - 07.05.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landås barneskole 1967-1973
 • Ulriken ungdomsskole 1974-1976
 • U. Pihls gymnas, naturfaglinje 1976-1977
 • Bergen yrkesskole, tømrerlinjen 1977-1978

Lærlingepraksis

 • Tømrerfaget 1978-1979

Fagbrev

 • Svennebrev tømrer 1981

Yrke

 • Byggmester S. H. Pedersen 1978-1981
 • Byggmester Odd Ådnekvam A/S 1982-1985
 • NOREMA A/S 1985-1986
 • Bybygg A/S 1986-1987
 • Fagbygg Vest 1987-1988
 • Fredskorpset i Kenya for NORAD 1988-1990
 • Bygg og Rehabilitering 1990-1991
 • Regionalt verneombud Fellesforbundet 1992-1997
 • Sekretær LO i Bergen og Omland 1997-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Kommunestyre 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Boligbyggelaget, Bergen og Omegn 1996-2000
 • Leder Styret for Boligbyggelaget, Bergen og Omegn 2000-2006
 • Medlem Styret for Gasskonferansen, Bergen 2004-2009
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Leder Fellesforbundet partilag av DNA 1996-1998
 • Medlem Styret i Hordaland Arbeiderparti 2001-2002
 • Nestleder Hordaland Arbeidrparti 2002-2003
 • Medlem Landsstyret i DNA 2002-2009
 • Leder Hordaland Arbeiderparti 2003-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Faglig Ungdomsgruppe, Bergen Faglige Samorg 1981-1985
 • Medlem Styret for Tømrernes Fagforening 1984-1988
 • Sekretær Styret for Tømrernes Fagforening 1991-1996
 • Leder Styret for Norsk Fredskorpssamband 1992-1994
 • Leder Styret for Bergen AOF 2000-2002
 • Medlem Styret for Norske Boligbyggelags Landsforening 2003-2005

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Lokalhistorisk arkiv 1997-2005
 • Medlem Styret for Gjesdals Legat 1997-2005
 • Medlem Styret for Folkets Hus A/S 2000-2005 daglig leder 2004-2005