Skjærpe, Ragnvald

Skjærpe, Ragnvald (1904-1992)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1965-1969

Gå til bildegalleri

Skjærpe, Ragnvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter