Fjeldvær, Rolf

Fjeldvær, Rolf (1926-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1977-1981
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fjeldvær, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.01.1926 i Fillan, Sør-Trøndelag
 • Død 25.04.2017
 • Sønn av husmor Stina Fjeldvær (1907-1982)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 25.10.1967
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 01.02.1972
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 01.02.1972 - 30.09.1973
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 01.02.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 20.01.1976 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Nestformann, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1976 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 15.01.1976
  Vara innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 15.01.1976
  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 15.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 11.01.1978
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1978 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1941-1942
 • Lærerskoleeksamen 1950
 • Kortere lærerkurs 1955
 • Administrasjonskurs og bibliotekkurs 1958

Yrke

 • Lærer i Vardø 1951-1954
 • Lærer i Sandstad 1954-1960
 • Skoleinspektør Sandstad 1960-1963
 • Skolesjef på Hitra 1964-1965 (permisjon 1965-81)
 • Skolesjef på Hitra 1981-1988 (tilbake fra permisjon)
 • Pensjonist 1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandstad Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Hitra Kommunestyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Styret for skoleboksamlingen, Sandstad 1953-1963
 • Formann Styret for folkeboksamlingen, Sandstad 1956-1963
 • Formann Skolestyret, Sandstad 1956-1963
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag biblioteklag 1957-1964
 • Formann Folketannrøktnemnda 1959-1967
 • Formann Nemnda for 9-årig skole på Hitra 1960-1963
 • Formann Reisetrafikkforeningen for Hitra og Frøya 1962-1965
 • Medlem Turistutvalget, Sør-Trøndelag 1962-1963
 • Medlem Fylkesfriluftsnemnda, Sør-Trøndelag 1964-1967
 • Formann Kommunikasjonsnemnda 1964-1967
 • Varamedlem Postrådet 1969-1974
 • Medlem fylkeskommunalt utvalg for utbygging av det videregående skoleverket 1971-1972
 • Medlem Utvalget til å utrede selskapsstrukturen i fylkets trafikkselskaper 1972-1973
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1974-1978
 • Formann Sjømannsnemnda 1975-1979
 • Formann Arbeidsdirektoratets styre 1975-1979
 • Formann Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip 1977-1982
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1979-1994
 • Leder Styringsgruppa for Hitraprosjektet 1985-1988
 • Varamedlem Styret for Tambartun skole 1985-1990
 • Leder Styret for Dalpro A/S 1988-1999
 • Nestleder Kontrollutvalget, Hitra 1991-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Hitra A 1962-1966
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag A 1964-1965, 1983-1990
 • Medlem DNAs utvalg for undervisning og kultur 1971-1973
 • Medlem DNAs Samferdselsutvalg 1973-1981
 • Formann Sandstad A 1982-1986
 • Medlem Styret for Hitra A 1983-1985
 • Nestleder Hitra A 1985-1987
 • Leder Hitra A 1990-1997