Gudmundseth, Roger

Gudmundseth, Roger (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.06.1938 i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Sønn av skipper Randulv Gudmundseth (1906-1972) og hjemmeværende Jenny Rasmussen (1910-1989)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  2. varapresident, Stortinget, 01.10.1991 - 19.12.1991

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 26.11.1991
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 26.11.1991 - 30.09.1993
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 26.11.1991 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Leder, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 22.02.1994
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.02.1994 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1989 - 30.09.1990
  Medlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 17.12.1991 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1954
 • Handelsskole 1957
 • Kystskipper 2.kl 1959
 • Forsikringsskolen 1963

Yrke

 • Fisker 1954-1957
 • Kontorassistent 1960-1962
 • Distriktssjef Samvirke forsikring 1963-1967
 • Salgskonsulent Samvirke forsikring 1967-1973
 • Forretningsfører ved Fiskernes gjensidige ulykkestrygdelag 1973-1981
 • Kontorsjef ved Norges Fiskarlag 1979-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Ålesund Bystyre 1967-1970
 • Medlem Stjørdal Formannskap 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Havnestyret, Stjørdal 1975-1983
 • Lekdommer Stjør- og Verdal domsokn fra 1975 (til ca. 1985)
 • Medlem Fiskeristyret, Nord-Trøndelag 1977-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Stjørdal faglige arbeiderlag 1974-1978
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Arbeiderparti 1977-1992
 • Formann Stjørdal Arbeiderparti 1979-1982

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Oslo Kooperative funksjonærers forening 1968-1972
 • Medlem Styret i Oslo Handel og Kontor 1969-1972
 • Klubbformann Samvirke forsikring 1969-1972
 • Medlem Landsforeningen for Hjerte- og Lungesykes forbundsstyre 1999-2008
 • 1. nestleder Landsforeningen for Hjerte- og Lungesykes sentralstyre fra 2008

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Norges Fiskarlags Pensjonskasse 1979-1983