Mariussen, Rolf

Mariussen, Rolf (1928-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Mariussen, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter