Sollie, Solveig

Sollie, Solveig (1939-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.04.1939 i Sørum, Akershus
 • Datter av gårdbruker Sigurd Berger (1909-1946) og husmor og gårdbruker Marit Elisabeth Olsen (1911-1993)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1993 - 1997, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Sigbjørn Ravnåsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 15.10.1986
  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Landbrukskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 10.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 16.10.1989 - 01.01.1990
  Statsråd, Familie- og forbrukerdepartementet, 01.01.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1958

Yrke

 • Lærervikar ved Frogner skole 1958-1959
 • Lærervikar ved Frogner skole 1960-1961
 • Husmor 1961-1985
 • Fylkesmann i Telemark 1998-2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Bystyre 1975-1979
 • Varaordfører Skien Bystyre 1979-1981
 • Medlem Skien Formannskap 1979-1983, 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Skien 1975-1979
 • Medlem Sykehjemsstyret 1978-1983
 • Formann Sosialstyret, Skien 1981-1983
 • Medlem Styret for Skiensfjordens interkommunale kraftselskap 1983-1985
 • Medlem Helse- og sosialutvalget 1983-1985
 • Medlem Styret for Grenland Folkehøgskole 1993-1997 (statens representant)
 • Medlem Valglovutvalget 1997-1998
 • Nestleder Børsrådet ved Oslo Børs, Oslo 1997-1998
 • Nestleder Rikshospitalets styre 1997-1999

Tillitsverv i partier

 • Leder Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1984-1988
 • Medlem Kristelig Folkepartis arbeidsutvalg 1984-1991
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1984-1991
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1984-1991
 • Observatør Fylkesstyret i Telemark Kristelig Folkeparti 1985-1997
 • Medlem Politisk utvalg, Telemark Kristelig Folkeparti fra 1985
 • Nestleder Kristelig Folkeparti 1987-1991
 • Sekretariatsleder Kristelig Folkepartis stortingsgruppe 1997-1997
 • Æresmedlem Kristelig Folkepartis Kvinner 1998-1998
 • Æresmedlem Telemark Kristelig Folkeparti 2002-2002
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti 2007-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Folkebevegelsen for livsrett og menneskeverd 1988-1990
 • Medlem Landsstyret Kirkens Familierådgivning 1991-1993
 • Medlem Sentralstyret "Nei til EF" 1992-1993
 • Medlem Protokollkomite i Den Norske Misjonsselskap (NMS) 1996-2002

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Menighetsfakultetet 1992-1996
 • Medlem Dikonissehusets hovedstyre 1995-1999
 • Leder Styret for Grenland Folkehøgskole 1997-1999

Litteratur

 • Andersen, Nils-Tore: Det glemmer jeg aldri, Sambåndet Straume 1993
 • Norheim, Astrid Dalehaug: Myk og tøff. Solveig Sollie, Lunde Oslo 2001