Haltbakk, Sivert

Haltbakk, Sivert (1909-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 134 dager

Gå til bildegalleri

Haltbakk, Sivert har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.10.1909 i Aure, Møre og Romsdal
 • Død 30.08.1986
 • Sønn av fisker og småbruker Johannes Haltbakk (1863-1914) og hjemmeværende Randi Henden (1868-1947)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kystskipperskole
 • Folkeskole 1917-1924

Yrke

 • Sjømann/skipper i kystfart (ca. 1950-1953)
 • Utsatt for en arbeidsulykke i desember 1956, hvor høyre hånd ble amputert ved midten av mellomhåndsbenene. Erklært 50% ufør.
 • Fisker 1925-1930
 • Sjømann i utenriksfart 1930-1934
 • Fisker 1953-1980

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Aure Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959
 • Medlem Aure Formannskap 1959-1963, 1971-1975
 • Varaordfører Aure Kommunestyre 1963-1965, 1967-1971
 • Ordfører Aure Kommunestyre 1965-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1965-1967
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1967-1968
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1961-1967
 • Varamedlem Trålrådet 1971-1984
 • Medlem Fiskerinemnda, Aure 1971-1980
 • Medlem Fiskeristyret, Møre og Romsdal 1971-1983
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda 1975-1979
 • Medlem Næringsutvalget 1975-1979
 • Formann Fiskerinemnda, Aure 1980-1983

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Arbeiderpartiets landsstyre 1956-1959
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre 1959-1965
 • Formann Foldfjorden arbeiderlag
 • Formann Aure Arbeiderparti
 • Formann Foldfjorden AIL
 • Formann Foldfjorden AUL

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordmøre fiskarlag 1954-1976
 • Nestformann Norges Råfisklag 1958-1972
 • Formann Norges Råfisklag 1972-1976
 • Formann Styret for Foldfjorden Samvirkelag i to perioder
 • Formann Foldfjorden fiskerlag i to perioder

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Fiskernes Bank 1956-1961
 • Nestformann Styret for Nordmøre Båttrygdelag 1958-1980
 • Nestformann Representantskapet for Fiskernes Bank 1961-1971
 • Formann Representantskapet for Fiskernes Bank 1971-1972
 • Medlem Representantskapet for Fiskernes Bank 1972-1978
 • Medlem Kontrollnemnda i Fiskernes Bank 1972-1978
 • Formann Bedriftsforsamlingen i Fiskernes redskapsfabrikk 1973-1976