Fossum, Stig Erik

Fossum, Stig Erik (1956-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 185 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.09.1956 i Bodø, Nordland
 • Sønn av kaptein i Forsvaret Kjell Erik Fossum (1936-1985) og Irene Elvira Kvam (1934-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Barne- og familiedepartementet, 01.01.1992 - 24.06.1994
  Statssekretær, Kulturdepartementet, 21.10.1996 - 25.10.1996
  Statssekretær, Kulturdepartementet, 01.11.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1975
 • Kryptoperatørutdannelse i Forsvaret 1976
 • Grunnfag samfunnsfag 1978
 • Grunnfag historie 1981

Yrke

 • Lærer 1977-1979
 • Ansatt i ERVACO 1981-1982
 • Ansatt i Nordnorsk Markedsføring 1982-1983
 • Engasjement som konsulent i Nordland fylkeskommune, kulturavdelingen 1984
 • Ansatt i Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv med ansvar for markedsføring av Næring i Nord 1984-1985
 • Prosjektleder i Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv 1986-1988 (ansvarlig for et ungdomsprosjekt i regi av KD)
 • Prosjektleder i Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv 1988-1991 (ansvarlig for et nytt tre-årig prosjekt i regi av KAD, KD og KUD)
 • Kultursjef i Bodø kommune 1994-1995
 • Direktør for Høgskolen i Bodø fra 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bodø Bystyre 1979-1983, 1991-1995
 • Medlem Bodø Formannskap 1983-1987, 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Avdelingsstyret for undervisning, Bodø 1979-1983
 • Medlem Avdelingsstyret for kirke- og kultur, Bodø 1979-1983
 • Leder Personalutvalget for undervisningsavdelingen, Bodø 1983-1987
 • Leder Avdelingsstyret for undervisning, Bodø 1983-1987
 • Medlem diverse ad-hoc utvalg nedsatt av formannskapet, Bodø 1984-1991
 • Medlem Personalutvalget/Tilsettingsrådet ved Nordland Sentralsykehus 1984-1987 (styrets representant)
 • Medlem Kontaktutvalget for Pedagogisk senter, Bodø 1984-1987
 • Lekdommer Salten herredsrett, Salten 1984-1995
 • Varamedlem Styret for Nordland Sentralsykehus 1984-1987 (personlig varamedlem for formannen)
 • Varamedlem Havnestyret, Bodø 1984-1986 (personlig vara for ordføreren)
 • Leder Avdelingsstyret for kirke, kultur og undervisning, Bodø 1987-1991
 • Varamedlem Personalutvalget for undervisningsavdelingen, Bodø 1988-1991 (personlig vara for lederen)
 • Leder Bedømmingskomiteen for kulturhus, Bodø 1988
 • Varamedlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Nordland 1988-1989
 • Medlem Styret for Høgskolen i Bodø 1994-1995
 • Varamedlem Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 1996-2000
 • Medlem Strategisk næringsplan og utredning om Nordlandsmuseets stilling framover, Bodø fra 1999
 • Leder Styret for Nordland Sentralsykehus, Bodø 2000-2002

Tillitsverv i partier

 • Verveleder Bodø AUF 1973-1974
 • Leder Bodø AUF 1974-1975
 • Medlem Nordland AUF 1974-1976
 • Medlem AUFs landsstyre 1975-1977, 1979-1980
 • Medlem Nordland Arbeiderpartis arbeidsutvalg/styre 1976-1977, 1979-1980
 • Korttidssekretær Bodø Arbeiderparti 1979-1979
 • Leder Nordland AUF 1979-1980
 • Medlem Nordland AUF arbeidsutvalg/styre 1980-1981
 • Medlem AUFs distriktspolitiske utvalg 1981-1982
 • Medlem Bodø Arbeiderpartis styre 1983-1989
 • Leder Bodø Arbeiderpartis bystyregruppe 1984-1989, 1991-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Styret for Bodø/Glimt 1989-1992
 • Medlem Faglig råd, Organisasjonen Voksne for barn 1995-1997
 • Medlem Kontrollkomiteen, Organisasjonen Voksen for barn 1997-2004
 • Medlem Anleggskomiteen, Norges Fotballforbund 1998-2002

Andre administrative verv

 • Medlem Hovedforstanderskapet ved Bodø Sparebank 1981-1983
 • Varamedlem Styret for Nordlands Framtid 1981-1984
 • Medlem Styret for TV-Nordland 1987-1988
 • Medlem Styret for stiftelsen "Framtidsskolen" 1987-1989
 • Leder Styret for Nordlands Framtid 1994-1997
 • Medlem Programkomiteen for LOS (Norges forskningsråd) 1994-1996
 • Leder Stiftelsen for det sivile luftfartsmuseet 1995-1997
 • Medlem Styret for Nordlandsforskning 1997-1998
 • Medlem Odds Interbok A/S 1998-2004
 • Nestleder Nordlands Framtid 2000-2002
 • Medlem Styret for Kunnskapsparken A/S Bodø 2001-2005
 • Medlem Styret for Festspillene i Nord-Norge 2003-2005
 • Nestleder Styret for Helse Nord RHF 2003-2006
 • Medlem Styret for Nordnorsk Lederutvikling 2004-2006
 • Medlem Styret for Nasjonalbiblioteket 2004-2005
 • Leder Styret for Bodø Energi A/S fra 2005
 • Nestleder Styret for Nordnorsk Lederutvikling fra 2006
 • Medlem Styret for Bra Bo Eiendom A/S fra 2006
 • Nestleder Styret for Norsk Luftfartsmuseum fra 2006
 • Nestleder Styret for Norsk Luftfartssenter A/S fra 2006
 • Medlem Styret for K. Hansen Optik A/S fra 2007
 • Medlem Styret for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF fra 2007