Halvorsrud, Svenn

Halvorsrud, Svenn (1897-1989)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1954-1957

Gå til bildegalleri

Halvorsrud, Svenn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 09.02.1897
  • Død 08.01.1989

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1950 - 1953, H.
  • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1954 - 1957, H.