Juvik, Sverre Johan

Juvik, Sverre Johan (1922-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Juvik, Sverre Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.04.1922 i Hemnes, Nordland
  • Død 26.05.2015
  • Sønn av småbruker og skogvokter Jakob K. Juvik (1894-1973) og småbrukerkone Helga Stenersen (1895-1944)

Stortingsperioder

  • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, A.
  • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1969-73

    Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
    Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

    1973-77

    Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
    Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Diverse kurs, arbeidslederkurs ved Statens teknologiske institutt
  • Hemnes folkehøgskole 1946
  • Studiereiser til Jugoslavia og Belgia 1953

Lærlingepraksis

  • Lærlingepraksis ved Hemnes Sagbruk & Høvleri 1937-1939

Yrke

  • Sagbruksarbeider 1939-1941
  • Sagmester 1941-1944, 1946-1950
  • Fabrikkarbeider ved Årdal og Sunndal Verk 1950-1959
  • Arbeidsleder ved Årdal og Sunndal Verk 1959-1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Årdal kommunestyre 1951-1955, 1955-1958
  • Medlem Årdal formannskap 1979-1983

Offentlige verv

  • Medlem statlig industridelegasjon til Jugoslavia 1954
  • Medlem Lønnsnemnda, Årdal fra 1961
  • Medlem Trafikknemnda, Årdal fra 1965
  • Medlem Prisnemnda for fast eiendom, Årdal fra 1968
  • Medlem NORAD's råd 1975-1978
  • Medlem Ligningsnemnda, Hemnes 1983-1985

Tillitsverv i partier

  • Formann Hemnes arbeiderungdomslag 1947-1949 (var også med og startet laget i 1946)
  • Stifter Årdal AOF-forening 1957

Tillitsverv i organisasjoner

  • Tillitsmann og formann Hemnes høvleriarbeiderforening 1946-1948
  • Tillitsmann og formann Årdal kjemiske fagforening 1951-1958
  • Medlem Styret i Årdal avdeling av Norsk Folkehjelp 1953-1958
  • Medlem Landsstyret i Norsk kjemisk industriarbeiderforbund 1956-1959
  • Formann Årdal samorganisasjon 1961-1969, nestformann 1969-1971, sekretær 1978-1981
  • Formann Årdal avdeling av Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer 1964-1969, 1978-1982
  • Medstifter Årdal pensjonistforening 1968