Juvik, Sverre Johan

Juvik, Sverre Johan (1922-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Juvik, Sverre Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.04.1922 i Hemnes, Nordland
 • Død 26.05.2015
 • Sønn av småbruker og skogvokter Jakob K. Juvik (1894-1973) og småbrukerkone Helga Stenersen (1895-1944)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs, arbeidslederkurs ved Statens teknologiske institutt
 • Hemnes folkehøgskole 1946
 • Studiereiser til Jugoslavia og Belgia 1953

Lærlingepraksis

 • Lærlingepraksis ved Hemnes Sagbruk & Høvleri 1937-1939

Yrke

 • Sagbruksarbeider 1939-1941
 • Sagmester 1941-1944
 • Sagmester 1946-1950
 • Fabrikkarbeider ved Årdal og Sunndal Verk 1950-1959
 • Arbeidsleder ved Årdal og Sunndal Verk 1959-1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Årdal Kommunestyre 1951-1955, 1955-1958
 • Medlem Årdal Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem statlig industridelegasjon til Jugoslavia 1954
 • Medlem Lønnsnemnda, Årdal fra 1961
 • Medlem Trafikknemnda, Årdal fra 1965
 • Medlem Prisnemnda for fast eiendom, Årdal fra 1968
 • Medlem NORAD's råd 1975-1978
 • Medlem Ligningsnemnda, Hemnes 1983-1985

Tillitsverv i partier

 • Formann Hemnes arbeiderungdomslag 1947-1949
 • Stifter Årdal AOF-forening 1957-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsmann og formann Hemnes høvleriarbeiderforening 1946-1948
 • Tillitsmann og formann Årdal kjemiske fagforening 1951-1958
 • Medlem Styret i Årdal avdeling av Norsk Folkehjelp 1953-1958
 • Medlem Landsstyret i Norsk kjemisk industriarbeiderforbund 1956-1959
 • Formann Årdal samorganisasjon 1961-1969
 • Formann Årdal avdeling av Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer 1964-1969
 • Medstifter Årdal pensjonistforening 1968
 • Nestformann Årdal samorganisasjon 1969-1971
 • Sekretær Årdal samorganisasjon 1978-1981
 • Formann Årdal avdeling av Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer 1978-1982