Bratten, Sylvi

Bratten, Sylvi (1973-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1993-1997

Gå til bildegalleri

Tilhører

Finansdepartementet

Politisk rådgiver
04.01.2006 -

Finn informasjon etter