Sættem, Thor Kleppen

Sættem, Thor Kleppen (1970-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter