Listau, Thor

Listau, Thor (1938-2014)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Listau, Thor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.06.1938 i Svolvær, Nordland
 • Død 22.03.2014
 • Sønn av fiskematprodusent Magnus Listau (1898-1976) og hjemmeværende Johanna Jakobsen (1904-1945)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Finnmark, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 1981 - 1985, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-30.09.1985, Steinar Eriksen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 - 1980
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 14.10.1981 - 04.10.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hærens yrkesskole for sambandsteknisk befal 1954-1958
 • Special Ground Electronics Course, University of Denver 1963
 • Diverse tekniske kurs ved US Air Force 1966-1970
 • Mindre kurs i Forsvaret, bl.a. i sikkerhetstjeneste 1966-1970
 • Bedriftsøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt 1988
 • Gjennomgått SNl/NILA-lederkurs 1993-1994

Yrke

 • Sersjant og radiomekaniker ved Sambandskompani Brigade Nord 1958-1960
 • Kvartermesterassistent ved Trøndelag Sambandsbataljon 1960-1961
 • Radiomekaniker ved 3. Dragonregiment 1961
 • Ansatt ved Forsvarets Forsøksstasjon i Kirkenes som operatør, teknisk leder, operasjonsleder og stasjonssjef 1961-1985
 • Kontorsjef i Statens Kornforretning og leder for Råvarepriskontoret for landbruksvarer 1986-1991
 • Direktør Statkorn 1991-1995
 • Org.direktør i Statkorn Holding A/S / Cermaq ASA 1995-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sør-Varanger Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Sør-Varanger Formannskap 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Sør-Varanger 1966-1971
 • Formann Styret i Statskraftverkene 1985-1991
 • Medlem Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning 1991-1992
 • Medlem Styret for Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 1993-2004
 • Formann Styret for Statkorn A/S 1995-1996

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Varanger Høyre 1965-1972
 • Formann Kirkenes Unge Høyre 1965-1967
 • Medlem Styret for Finnmark Unge Høyre 1965-1967
 • Formann Finnmark Unge Høyre 1967-1969
 • Medlem Styret for Finnmark Høyre 1967-1969
 • Medlem Styret for Kirkenes Unge Høyre 1967-1969
 • Medlem Unge Høyres landsstyre 1967-1969
 • Medlem Finnmark Høyres politiske utvalg 1970-1985
 • Formann Høyres distriktspolitiske utvalg 1974-1977
 • Medlem Høyres politiske råd 1974-1980
 • Medlem Høyres programkomité 1979-1981, 1983-1985
 • Medlem Høyres lovutvalg fra 1986
 • Medlem Høyres sentralstyre 1988-1990
 • Formann Styret for Høyres studieforbund 1988-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Lokalforening av Forsvarets sivile tjenestemenns landsforbund 1964-1966
 • Formann Lokalforening av Forsvarets sivile tjenestemenns landsforbund 1965-1966
 • Formann Sportsklubben Vigør, Hesseng 1968-1969

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sør-Varanger Avis 1974-1982
 • Medlem Styret for Finnmarksposten 1974-1982
 • Leder Styret for sameiet Fururabben 19/21 1987-2000
 • Medlem Styret i Norsk Losjekontroll AS 1995-2001