Brandvik, Tove Linnea

Brandvik, Tove Linnea (1968-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2009-2013
Ansiennitet:
4 år, 78 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 15.11.1968 i Levanger, Nord-Trøndelag
 • Datter av snekker Birger Bach (1938-) og lærer Olaug Langdal (1943-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2005 - 2009, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 2009 - 2013, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.2009-30.09.2013 for Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Leira barneskole 1975-1981
 • Leirfjord ungdomsskole 1981-1984
 • Sandnessjøen vgs., allmenne fag, økonomi, språk 1984-1987
 • BI Bergen, regnskap jus. 1987-1988
 • BI Trondheim, bedriftsøkonom 1988-1990
 • BI Bergen, diplomøkonom 1994-1997

Yrke

 • Butikkmedarbeider, OBS City Syd 1987-1989
 • Monte Cristo Trondheim 1988-1990
 • Musikkskole Austrheim kommune 1990-1991
 • Lærer, Austrheim vgs. 1991
 • Senterleder, Lindås Senter 2000-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Lindås Kommunestyre 2003-2007
 • Medlem Lindås Formannskap 2007-2011

Offentlige verv

 • Leder Rådet for funksjonshemmede, Lindås 2001-2003
 • Leder Administrasjonsutvalget, Lindås 2003-2007
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Lindås 2003-2007
 • Medlem Styret for Hordaland olje og gass 2003-2007
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Lindås 2003-2007
 • Nestleder Regionrådet for Nordhordaland og Gulen 2003-2007
 • Meddommer Herredsretten fra 2003
 • Leder Valgstyret, Lindås 2007
 • Medlem Samarbeidsutvalget, Lindås fra 2007
 • Leder Regionrådet for Nordhordaland og Gulen fra 2007
 • Medlem Valgnemnda, Lindås fra 2007
 • Varamedlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Lindås fra 2007
 • Medlem Valgstyret, Lindås fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Studieleder Lindås A 2000-2001
 • Nestleder Lindås A 2001-2002
 • Leder Lindås A 2002-2004
 • Medlem Styret for Hordaland A 2002-2005
 • Nestleder Styret for Hordaland A 2005-2007
 • Medlem DNAs sentralstyre fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Heilo 4 H 1977-1984
 • Medlem Styret for Leirfjord skolemusikk 1984-1986
 • Medlem Sentralstyret for Foreningen for muskelsyke 1998-2001
 • Medlem Hovedstyret for Lindås Idrettslag fra 2008

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Lavik Helse og rehabilitering AS fra 2007
 • Leder Styret for Nordhordland Taxi BA fra 2008