Veierød, Tove Liv Besstun

Veierød, Tove Liv Besstun (1940-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.09.1940 i Tromsø, Troms
 • Datter av rektor Jarle Besstun (1912-1997) og kontorfullmektig Liv Johansen (1908-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kultur- og vitenskapsdepartementet, 09.05.1986 - 31.05.1988
  Statsråd, Sosialdepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ex.phil. 1960
 • Latin 1961
 • Engelsk mellomfag 1962
 • Norsk mellomfag 1963
 • Litteraturkunnskap grunnfag 1964
 • Pedagogisk seminar 1965
 • En rekke faglige kurs i norsk, engelsk, geologi og ledelse 1969-2005

Yrke

 • Adjunkt Foss gymnas 1965-1966
 • Adjunkt Heggen videregående skole, Harstad 1966-1986
 • Informasjonssjef i Norsk Hydro, Harstad 1988-1990
 • Informasjonssjef i Norsk Hydro, Oslo 1990
 • Informasjonssjef i Norsk Hydro, Oslo 1992-2006

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1987-1990

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeskulturutvalget, Troms 1974-1983
 • Medlem Evalueringsutvalget av landsdelsmusikerordningen for Nord-Norge 1975-1977
 • Medlem Teaterrådet 1975-1984
 • Medlem Representantskapet for Norsk Film 1975-1983
 • Formann Programrådet for Festspillene i Nord-Norge 1980-1985
 • Lekdommer Herredsretten, Trondenes 1980-1986
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Troms 1980-1985
 • Leder Nordnorsk kulturråd 1980-1984
 • Medlem Samisk kultur og utdanningsutval 1980-1987
 • Medlem Administrasjonsutvalget 1983-1987
 • Medlem RVOs eksamensnemd for eksamensoppgaver i norsk skriftlig 1985-1986
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Troms 1985-1986
 • Formann Styret for Festspillene i Nord-Norge 1985-1987
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Troms 1986-1987
 • Medlem Rådet for Norges-informasjon 1986-1987
 • Nestleder Norsk kulturråd 1988-1996
 • Nestleder Styret i Norsk Rikskringkasting 1988-1990
 • Medlem Fylkeskulturutvalget, Troms 1988-1990
 • Leder Komiteen for teknologisk utdanning, NTNF 1988-1990
 • Leder Styret for stiftelsen Frambu 1992-2001
 • Leder Styret for Nordens Hus i Reykjavik 1994-2002
 • Varamedlem Styret for Statens lånekasse for utdanning 1994-2000
 • Leder Evalueringsutvalget av fylkesmusikerordningen i Nord-Norge 1995-1996
 • Medlem Styret i Rådet for psykisk helse 1995-1998
 • Medlem Det Akademiske Kollegium, Universitetet i Oslo 1996-2002
 • Formann Styret for Festspillene i Nord-Norge 1996-2003
 • Medlem Styret for Statens lånekasse for utdanning 2000-2003
 • Medlem Utvalget for å vurdere norsk scenekunst 2000-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Foreningen Norden fra 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Securityrådet i Norsk Hydro 1993-1998
 • Medlem Likestillingslovutvalget i Norsk Hydro 1993-2000
 • Medlem Styret for livsforsikringsselskapet Alfa 1993-1998
 • Leder Representantskapet for Henie-Onstadsenteret 1996-1997
 • Medlem Styret for Finsk-norsk kulturinstitutt 1996-2004
 • Medlem Styret for Svensk-norsk kulturfond fra 1996
 • Medlem Styret for Manpower 1998-2000
 • Medlem Styret for Voksenåsen kurs- og konferansehotell fra 1998
 • Leder Forum for kultur- og næringsliv 2003-2006
 • Leder Styret for Dansens Hus 2004-2007
 • Medlem Styret for Norsk Skuespillersenter fra 2005