Øksnevad, Toralv

Øksnevad, Toralv (1891-1975)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Øksnevad, Toralv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter