Hanssen, Trygve

Hanssen, Trygve (1911-1990)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1958-1961
Ansiennitet:
2 år, 197 dager

Gå til bildegalleri

Hanssen, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.01.1911 i Nes, Vest-Agder
 • Død 25.07.1990
 • Sønn av fabrikkarbeider Sivert Andreas Hanssen (1878-1944) og Regine Elisabet Torkildsen (1882-1938)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1958 - 1961, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.11.1955-10.01.1958 for Jens Haugland.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Justiskomiteen, 15.11.1955 - 16.01.1956
  Medlem, Sosialkomiteen, 16.01.1956 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Sjøaspirant på skoleskipet "Sørlandet" 1927
 • Ansatt ved Aarenes lærfabrikker 1928-1979
 • Formann ved Aarenes lærfabrikker 1948-1979

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje 1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951
 • Varaordfører Nes Kommunestyre 1951-1954
 • Medlem Nes Formannskap 1954-1955, 1955-1959, 1959-1963
 • Ordfører Nes Kommunestyre 1963-1964
 • Medlem Flekkefjord Formannskap 1965-1967, 1967-1971, 1971-1974, 1975-1977
 • Varaordfører Flekkefjord Kommunestyre 1974-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Husbanknemnda, Nes 1950-1959
 • Medlem Representantskapet for Vest-Agder Elektrisitetsverk 1964-1975
 • Formann Bygningsrådet, Flekkefjord 1968-1977

Tillitsverv i partier

 • Formann Nes Arbeiderparti 1947-1956

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Aarenes Lærarbeiderforening 1946-1953 var også med og dannet foreningen i 1934
 • Formann Norsk Forbund For Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer 1959-1968
 • Formann Flekkefjord Samvirkelag 1963-1974