Olsen, Trygve Jens Asbjørn

Olsen, Trygve Jens Asbjørn (1921-1979)

Parti:
Senterpartiet

Gå til bildegalleri

Olsen, Trygve Jens Asbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.11.1921 i Måsøy, Finnmark
 • Død 17.04.1979
 • Sønn av fiskeskipper og stortingsrepresentant Johannes Olai Olsen (1895-1974) og Hildur Elisif Gregersen (1897-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1939
 • Tromsø sjømannsskole 1944

Yrke

 • Fisker fra 1939

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Måsøy Kommunestyre 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Finnmark 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Havnestyret, Havøysund 1948-1955
 • Varamedlem Helserådet, Måsøy 1948-1950
 • Varamedlem Bygningsrådet, Havøysund 1948-1958
 • Medlem Bygningsrådet 1958-1965
 • Medlem Styret for Fiskerinæringens Forsøksfond 1960-1972
 • Medlem Havnestyret 1964-1976
 • Medlem Brannstyret, Havøysund 1968-1971
 • Medlem Ryggefjord Isandelslag 1968-1975 (Måsøy kommunes representant)
 • Medlem Utvalget til å vurdere reglene for skattlegging av samvirkelag Samvirkebeskatningsutvalget 1969-1972
 • Medlem Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien 1970-1972
 • Varaformann Kommunikasjonsnemnda, Måsøy 1972-1975
 • Varamedlem Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) 1972-1974
 • Varaformann Brannstyret 1972-1975
 • Varamedlem Fiskenemnda, Måsøy 1972-1975
 • Formann Havnestyret 1976-1979
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Finnmark 1976-1979
 • Medlem Næringspolitisk utvalg, Finnmark

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sp's sentralstyre 1973-1979
 • Formann Sp's fiskeripolitiske utvalg 1973-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Havøysund Fiskarlag 1941-1951
 • Formann Havøysund Fiskersamvirkelag 1945-1959 var med og stiftet laget i 1945
 • Medlem Styret i Finnmark fiskarlag 1947-1955
 • Medlem Styret for Norges Råfisklag 1958-1966
 • Medlem Herredsforbundets fylkesmøter 1968-1971 Måsøy kommunes representant
 • Formann Fiskebåtredernes forbund 1977-1979
 • Medlem Styret for Feitsildfiskernes Salgslag
 • Formann Finnmark Sildfiskarlag
 • Medlem Styret i Notfiskarsamskipnaden
 • Medlem Styret for Samarbeidsutvalget for Sildesalgslagene

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordsildmel