Skyberg, Tordis Reidun

Skyberg, Tordis Reidun (1930-2003)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1965-1969

Gå til bildegalleri

Skyberg, Tordis Reidun har avgått ved døden.

Finn informasjon etter