Iversen, Turid Wickstrand

Iversen, Turid Wickstrand (1934-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 67 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 29.12.1934

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1993 - 1997, H.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Styret for Statens flyktningesekretariat 1986-1987
  • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styre fra 1991
  • Medlem Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten 1991-1993
  • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1993-1995
  • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-1997