Guttormsen, Ulf

Guttormsen, Ulf (1942-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.09.1942 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av maskinist August Martin Guttormsen (1909-1995) og hjemmeværende Anne Pauline Kristiansen (1907-1970)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Sekretær, Odelstinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trondheim yrkesskole 1957-1958
 • Teknisk aftenskole 1957-1959
 • Stavanger elementærtekniske skole 1965-1966
 • Forkurs Trondheim tekniske skole 1966-1967
 • 1. klasse maskin Trondheim tekniske skole 1967-1968

Lærlingepraksis

 • Læregutt Ørens mekaniske verksted 1958-1961

Fagbrev

 • Fagbrev som mekaniker 1961

Yrke

 • Mekaniker Ørens mekaniske verksted 1961-1965
 • Reparatør Siemens A/S Trondheim 1968-1974

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Sør-Trøndelag 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Regionsykehuset i Trondheim (RiT) 1987-1989

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag DNA 1974-1979
 • Nestleder Trondheim forente arbeiderparti 1974-1979
 • Nestleder Sør-Trøndelag DNA 1987-1990
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1987-1989
 • Leder Trondheim forente arbeiderparti 1988-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbformann Siemens A/S Trondheim 1970-1974
 • Fellestillitsmann Siemens A/S 1971-1973
 • Nestformann Jern- og metall avdeling 12 1971-1975
 • Distriktssekretær LOs distriktskontor Trondheim 1974-1978
 • Distriktssekretær Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1978-1988
 • Regionssekretær Regionssekretær Fellesforbundet 1988-2000