Tobiassen, Valgerd

Tobiassen, Valgerd (1946-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 11.01.1946

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 5 for Vestfold, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Tilsynsinspektør