Ingebrigtsen, Aldor

Ingebrigtsen, Aldor (1888-1952)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1950-1953
Ansiennitet:
30 år, 309 dager

Gå til bildegalleri

Ingebrigtsen, Aldor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.02.1888 i Tromsøysund, Troms
 • Død 14.11.1952
 • Sønn av fisker og gårdbruker Ingebrigt Bertheus Hansen (1860-1932) og Rebekka Elisabeth Hansine Villumsdatter (1867-1950)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Troms, 1922 - 1924, A.
 • Representant nr 4 for Troms, 1925 - 1927, A.
 • Representant nr 2 for Troms, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 4 for Troms, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 2 for Troms, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 2 for Troms, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 14.11.1952, Hans Kristian Hauan møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Visepresident, Lagtinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Visepresident, Lagtinget, 17.01.1950 - 14.11.1952

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Formann, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 14.11.1952
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 14.11.1952
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 14.11.1952

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole

Yrke

 • Drev fiske 1901-1916
 • Kjøpte egen fiskeskøyte 1907
 • Redaktør Fiskerbladet Mea 1919-1920
 • Fiskeriinspektør for Troms 1939-1952
 • Drev fiske 1944

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsøysund Kommunestyre 1916-1919
 • Medlem Tromsøysund Formannskap 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Tromsøysund 1930-1935
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Tromsø 1930-1952
 • Medlem Styret for Nasjonalhjelpens fond 1947-1952
 • Medlem Overligningsnemnda, Tromsøysund (i 6 år)

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nord-Norges fiskerforbund 1916-1939

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fiskernes Sparebank fra 1918 til banken gikk inn i 1920-årene

Litteratur

 • Kristoffersen, Ivan: Aldor, Tiden Oslo 1993