Vågnes, Alfred Leonard Kristian

Vågnes, Alfred Leonard Kristian (1880-1970)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Vågnes, Alfred Leonard Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter