Sæthern, Bergitte

Sæthern, Bergitte (1900-1975)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 18 dager

Gå til bildegalleri

Sæthern, Bergitte har avgått ved døden.

Finn informasjon etter