Berg-Sæther, Bjarne

Berg-Sæther, Bjarne (1919-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 347 dager

Gå til bildegalleri

Berg-Sæther, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.04.1919 i Tjeldsund, Nordland
  • Død 05.08.2009
  • Sønn av kystlos Berg-Sæther (1876-1948) og husmor Magna Toresen (1881-1952)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1965 - 1969, A.
  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1969 - 1973, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Middelskole 1936
  • Gymnas 1936-1937
  • Studieopphold i England 1939
  • Ettårig gymnas handelskurs med språk 1941

Yrke

  • Konstituert lærer 1943-1945
  • Førstesekretær ved Kommunal- og arbeidsdepartementets Finnmarkskontor 1946-1952
  • Interkommunal tiltaksråd 1953
  • Bokholder/kontorsjef ved Trondenes Kraftverk 1954-1970
  • Kontorsjef i Sør-Troms Elforsyning A/S 1971-1986

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Krigsdeltakermedaljen 1940
  • Harstad bys fortjenestmedalje 1969
  • Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn 1989
  • Kongens fortjenstmedalje i gull 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Ordfører Sandtorg kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963
  • Ordfører Harstad kommunestyre 1963-1967, medlem 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Troms 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, fylkesordfører 1963-1967
  • Medlem fylkesutvalg, Troms 1958-1959, 1959-1963

Offentlige verv

  • Formann Direksjonen for Vågsfjord Kraftselskap 1956-1975
  • Formann Det interkommunale flyplassutvalget for Evenes flyplass 1964-1967
  • Formann Plan- og byggekomiteen for Harstad nye sykehus 1969-1976
  • Formann Styret for Harstad sykehus 1969-1976
  • Medlem Postrådet 1978-1986
  • Varaformann Styret for Niingen Kraftlag 1980-1990

Tillitsverv i partier

  • Formann Sandtorg Arbeiderparti 1945-1952
  • Formann Sør-Troms Arbeiderparti

Andre administrative verv

  • Formann Representantskapet for Harstad Oppland Rutebil fra 1964
  • Formann Styret i Fiskernes Bank/Kreditkassen, Harstad 1975-1986