Folkvord, Erling

Folkvord, Erling (1949-)

Parti:
Rød Valgallianse
Sist innvalgt som representant
for Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 15.06.1949 i Levanger, Nord-Trøndelag
  • Sønn av skolesjef Sverre Folkvord (1898-1970) og husmor Eldrid Kjesbu (1905-1991)

Stortingsperioder

  • Representant nr 12 for Oslo, 1993 - 1997, RV.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1993-97

    Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
    Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

  • 1993-97

    Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i gruppestyrer

  • 1993-97

    Leder gruppestyret, Rød Valgallianse, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Examen artium 1968
  • Sosialskolen i Trondheim 1974

Yrke

  • Sosialfullmektig i Oslo kommunes omsorgstiltak for rusmiddelbrukere 1974-1977
  • Verneassistent 1977-1988
  • Miljøarbeider i Rusmiddeletatens Oppsøkende tjeneste fra 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Oslo bystyre 1983-1987, 1987-1991, 1991-1994, 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

  • Medlem Finanskomiteen, Oslo 1991-1994
  • Medlem Tilsynsutvalget fra 1993
  • Medlem Byutviklingskomiteen, Oslo 1999-2003
  • Medlem Helse- og sosialkomiteen, Oslo 2003-2007

Tillitsverv i partier

  • Medlem Rød Valgallianses landsstyre 1989-1995
  • Nestleder Arbeidernes kommunistparti 1990-1997

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Sosiale etaters fagforening avdeling 73 av Norsk kommuneforbund 1976
  • Leder Sosiale etaters fagforening (uavhengig) 1976-1978

Litteratur

  • Folkvord, Erling: Sosialsentralen - en historie om maktmisbruk, 1984
  • Folkvord, Erling: Det store pensjonistranet. Hverdagskrim fra Oslo Rådhus, 1987
  • Folkvord, Erling: Rapport fra rottereiret: Korrupsjon i Norge 1990, Samlaget Oslo 1990
  • Folkvord, Erling: Sannheta om boblebadet: Korrupsjon i Norge 1991, Cappelen Oslo 1991
  • Folkvord, Erling: Jorda rundt på 1 klasse; reise i norsk byfornying 1976-93, Cappelen Oslo 1993
  • Folkvord, Erling: Livet bak murene, Rød Valallianse Oslo 1997
  • Folkvord, Erling: Rødt!, Millenium Oslo 1998
  • Folkvord, Erling: Kurdistan - om fortid, folk og framtid, Tapir Trondheim 2002
  • Folkvord, Erling: Stopp tjuven. En redningsaksjon for Velferdsetaten, Oslo 2005
  • Folkvord, Erling: Urent farvann!, Oslo 2006
  • Folkvord, Erling: Operasjon heilomvending, Oslo 2007