Steenberg, Erland

Steenberg, Erland (1919-2009)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Steenberg, Erland har avgått ved døden.

Finn informasjon etter