Nygaard, Gulborg

Nygaard, Gulborg (1902-1991)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Nygaard, Gulborg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter