Storhaug, Halvor Kitilsen

Storhaug, Halvor Kitilsen (1895-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1945-1949

Gå til bildegalleri

Storhaug, Halvor Kitilsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter