Hanssen, Hans Martin

Hanssen, Hans Martin (1911-1971)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 46 dager

Gå til bildegalleri

Hanssen, Hans Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter