Olsen, Jan Henry T.

Olsen, Jan Henry T. (1956-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.08.1956 i Bergen, Hordaland
  • Sønn av skipper Jan Harald Olsen og hjelpepleier Anna Tungeland

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Fiskeridepartementet, 04.09.1992 - 25.10.1996

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Økonomisk gymnas, Tromsø 1976
  • Juridicum 1. avdeling, Tromsø 1977-1978
  • Samfunnsvitenskap grunnfag, Tromsø 1980
  • Samfunnsvitenskap mellomfag, Tromsø 1981
  • Sosialøkonomi grunnfag, Tromsø 1982
  • Sosialøkonomi mellomfag, Oslo 1983
  • Kurs på Bedriftsøkonomisk Institutt 1984

Yrke

  • Ekstravakter som pleiemedhjelper på sykehjem og psykiatriske sykehus 1976-1978
  • Journalist Andøya Avis, Nordlys og NRK 1979, 1981-1982
  • Vitenskapelig assistent Universitetet i Tromsø (olje og samfunn) 1983-1984
  • Økonomikonsulent Fiskeindustriens Landsforening 1984-1986
  • Administrerende sekretær Troms Fiskarfylking 1986-1990
  • Informasjonssjef Norsk Hydro fra 1990
  • Seniorkonsulent i Bedriftskompetanse fra 1996
  • Direktør for Biosoft AS fra 1997
  • Administrerende direktør i Tromsø idrettslag 2003-2004
  • Fylkesarbeidssjef i Aetat, Troms 2005
  • Prosjektmedarbeider ved North Norway i Brussel 2005-2006
  • Spesialrådgiver i Storebrand fra 2006

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Troms 1983-1987, 1987-1991, fylkesordfører 1991-1992

Offentlige verv

  • Leder Fylkesskolestyret, Troms 1987-1991
  • Leder Likestillingsutvalget, Troms 1987-1991
  • Leder Plan- og næringsutvalget, Troms 1992
  • Medlem Styret for Universitetet i Tromsø fra 2002

Tillitsverv i partier

  • Leder Troms AUF 1982
  • Medlem DNAs Europautvalg 1988-1990
  • Leder DNAs ad hoc-utvalg om fiskeripolitikk 1992

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Rådsforsamlingen Opplysningsutvalget Norge-EF 1988-1990

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for Den norske Creditbank, avdeling Tromsø 1985-1987
  • Medlem Styret for Sparebanken Nord, Tromsø 1988-1989
  • Medlem Styret for Sparebanken Nord-Norge 1989
  • Medlem Styret for Norsk Informasjonsteknologi (NIT) 1991-1992
  • Formann Styret for Intrafish 1997
  • Medlem Styret for Tromsø barnehagedrift AS 1998
  • Leder Styret for Burøysundbruket AS fra 1998