Vevatne, Jan Otto Henning

Vevatne, Jan Otto Henning (1891-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1945-1949

Gå til bildegalleri

Vevatne, Jan Otto Henning har avgått ved døden.

Finn informasjon etter