Berg, Kittill Kristoffersen

Berg, Kittill Kristoffersen (1903-1983)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Berg, Kittill Kristoffersen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter