Røyeng, Marius Døvle

Røyeng, Marius Døvle (1920-2010)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1958-1961

Gå til bildegalleri

Røyeng, Marius Døvle har avgått ved døden.

Finn informasjon etter