Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Grøvan, Mikal

Grøvan, Mikal (1899-1956)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1954-1957

Gå til bildegalleri

Grøvan, Mikal har avgått ved døden.

Finn informasjon etter