Korsmo, Trond Erland

Korsmo, Trond Erland (1933-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1958-1961

Gå til bildegalleri

Korsmo, Trond Erland har avgått ved døden.

Finn informasjon etter