Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Halvorsen, Tor ( 1930-1987 )

Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for Telemark 1969-1973
Ansiennitet: 0 år, 37 dager

Halvorsen, Tor har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

Født 24.11.1930 i Skien, Telemark
Død 04.11.1987
Sønn av snekker Karl Halvorsen (1896-1959) og husmor og sydame Elise Aannerød (1896-1979)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i regjering

Statsråd, Miljøverndepartementet, 16.10.1973 - 06.09.1974
Bestyrende statsråd, Sosialdepartementet, 16.04.1974 - 06.09.1974
Statsråd, Sosialdepartementet, 06.09.1974 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Tillitsmannsopplæring
 • Yrkesskole og fagprøve som rørlegger 1960
 • Handelsskole 1961

Yrke

 • Tilskjærer ved Bakken skofabrikk, Skien 1946-1952
 • Rørlegger ved Porsgrunn Fabrikker 1952-1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien kommunestyre 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien fra 1968
 • Medlem Tiltaksfondet 1969-1975
 • Varamedlem Rikslønnsnemnda 1971-1977
 • Varamedlem Arbeidsdirektoratets styre 1971-1973
 • Medlem Rådgivende utvalg innen Maktutredningen 1972
 • Varamedlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1972-1976
 • Varamedlem Lokaliseringsutvalget 1972-1973
 • Medlem Utvalg til utredning av spørsmålet om omlegging/avvikling av investeringsavgiften 1972-1974
 • Medlem Fondet for vekst og omstilling 1973-1979
 • Medlem Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) 1974-1985 (representant for LO)
 • Medlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1977-1987
 • Medlem Styret for Norsk medisinaldepot 1977-1987
 • Medlem Arbeidsrettsrådet 1978-1987
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1978-1987
 • Medlem Styret i Norsk Medisinaldepot 1980-1987
 • Medlem Styret for Den Norske Industribank A/S 1980-1981
 • Medlem Maktutredningsutvalget 1980-1982
 • Nestleder Rikshospitalets styre 1981-1987
 • Medlem Arbeidstidsutvalget 1984-1987

Tillitsverv i partier

 • Formann Skien Arbeiderparti 1969-1971
 • Formann Oslo Arbeiderpartis faglige/politiske utvalg 1972-1974
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre fra 1977, medlem til 1987
 • Formann Arbeiderbevegelsens internasjonale støttekomite

Tillitsverv i organisasjoner

 • Hovedtillitsmann Norsk Hydro, (Herøya arbeiderforening) 1961-1968
 • Distriktssekretær Telemark AOF 1968-1969
 • Sekretær LO 1969-1973, 1976-1977, formann 1977-1987
 • Formann Arbeidernes Opplysningsforbund 1971-1983
 • Medlem Styret i Den Europeiske faglige samorganisasjon
 • Formann Nordens faglige samorganisasjon

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Folkeferie til 1987
 • Formann Styret for Norsk Arbeiderpresse A/S til 1987
 • Medlem Styret for Strømmen Verksted til 1987
 • Medlem Styret for Samvirke forsikring til 1987

Litteratur

Halvorsen, Tor: Inntektspolitikken sett med Landsorganisasjonens øyne, Bergen 1982
Willoch, Kåre, Tor Halvorsen og Leif Frode Onarheim: "Omstillinger i norsk industri." I Industriforum, Oslo 1982
 

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget