Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Finanskomiteen (7)

 • Innst. 37 L (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Innst. 36 S (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier
 • Innst. 35 L (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 128 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)
 • Innst. 34 S (2019-2020)

  Prop. 112 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
 • Innst. 26 S (2019-2020)

  Prop. 138 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits
 • Innst. 25 L (2019-2020)

  Dokument 8:147 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling
 • Innst. 24 L (2019-2020)

  Prop. 98 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)