Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
12.03.2020

Dokument 8:26 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
20.03.2020
12.03.2020

Dokument 8:29 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
12.03.2020

Dokument 8:34 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Ole André Myhrvold og Sigbjørn Gjelsvik om å avvise bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris, og å fjerne NorthConnect fra EUs PCI-liste

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
20.03.2020
12.03.2020

Dokument 8:49 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Gisle Meininger Saudland om å avslå søknad fra NorthConnect om anleggskonsesjon, utenlandskonsesjon og unntak fra EØS-regelverk for å bygge strømkabel mellom Norge og Storbritannia

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
20.03.2020
12.03.2020

Dokument 8:53 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse krafteksportkabelen NorthConnect

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
20.03.2020
19.03.2020

Dokument 8:55 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
19.03.2020

Dokument 8:57 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
19.03.2020

Dokument 8:68 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
24.03.2020

Dokument 8:37 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
21.04.2020
24.03.2020

Dokument 8:43 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
31.03.2020

Dokument 8:22 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
21.04.2020
31.03.2020

Dokument 8:44 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om tiltak for å få ned klimagassutslippene

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
21.04.2020