Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
15.02.2018

Meld. St. 45 (2016-2017)

Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
27.02.2018
15.02.2018

Dokument 8:27 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
27.02.2018
15.02.2018

Dokument 8:31 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
27.02.2018
15.02.2018

Dokument 8:106 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
27.02.2018
08.03.2018

Dokument 8:14 S (2017-2018)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om utjamning av nettariffane

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
16.03.2018
08.03.2018

Prop. 4 S (2017-2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
16.03.2018
08.03.2018

Prop. 5 L (2017-2018)

Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
16.03.2018
08.03.2018

Prop. 6 L (2017-2018)

Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
16.03.2018
16.03.2018

Dokument 8:87 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Nils T. Bjørke om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
16.03.2018
22.03.2018

Dokument 8:28 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
05.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:30 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
05.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:51 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
05.04.2018
22.03.2018

Dokument 8:90 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Gina Knutson Barstad, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Per Espen Stoknes om vern av Øystesevassdraget

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
19.04.2018
26.04.2018

Meld. St. 41 (2016-2017)

Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
03.05.2018
26.04.2018

Dokument 8:16 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
03.05.2018
26.04.2018

Dokument 8:77 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
03.05.2018