Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
28.11.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Energi- og miljøkomiteen
04.12.2019