Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
03.11.2020

Prop. 65 L (2019-2020)

Lov om e-helse (e-helseloven)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:97 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal, Nina Sandberg og Øystein Langholm Hansen om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:98 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Meld. St. 24 (2019-2020)

Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
03.11.2020

Dokument 8:109 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
10.11.2020

Prop. 59 L (2019-2020)

Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
10.11.2020

Prop. 63 L (2019-2020)

Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
10.11.2020

Prop. 121 L (2019-2020)

Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen