Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
24.05.2022

Dokument 8:166 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om å sikre psykisk syke barn og unge under 13 år i hele Norge et tilgjengelig tilbud 24/7

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022
24.05.2022

Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om strategi og beredskap for videre håndtering av covid-19-pandemien

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.06.2022
24.05.2022

Prop. 68 S (2021-2022)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022
24.05.2022

Dokument 8:180 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Marie Sneve Martinussen om gjennomgang og avvikling av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022
24.05.2022

Prop. 92 L (2021-2022)

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022
24.05.2022

Prop. 91 L (2021-2022)

Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.06.2022
24.05.2022

Dokument 8:185 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Marie Sneve Martinussen, Geir Jørgensen og Hege Bae Nyholt om å sikre forutsigbar rett til tannhelsebehandling for tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO-pasientene)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022
24.05.2022

Dokument 8:188 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om å respektere lokaldemokratiet og stanse statlig regulering av OUS

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.06.2022
24.05.2022

Dokument 8:202 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om kutt i lederlønningene i helseforetakene

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.06.2022
24.05.2022

Dokument 8:233 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Sylvi Listhaug, Morten Wold og Hans Andreas Limi om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.06.2022
24.05.2022

Dokument 8:219 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Erlend Svardal Bøe, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen, Anne Kristine Linnestad og Tone Wilhelmsen Trøen om å forebygge og redusere ensomhet

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.06.2022
24.05.2022

Prop. 102 LS (2021-2022)

Endringer i legemiddelloven (legemidler til dyr) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022
24.05.2022

Prop. 102 LS (2021-2022)

Endringer i legemiddelloven (legemidler til dyr) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022
24.05.2022

Prop. 103 L (2021-2022)

Midlertidige endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
02.06.2022