Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
02.12.2019

Dokument 8:186 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.12.2019
02.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
09.12.2019
17.12.2019

Prop. 124 L (2018-2019)

Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
17.12.2019

Prop. 121 S (2018-2019)

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
30.01.2020
17.12.2019

Dokument 8:4 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Adelsten Iversen og Kari Anne Bøkestad Andreassen om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
28.01.2020

Dokument 8:167 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
Høsten

Prop. 55 L (2018-2019)

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
13.12.2019
Høsten

Prop. 80 L (2018-2019)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)

Behandles av Helse- og omsorgskomiteen
13.12.2019