Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
19.11.2019

Meld. St. 18 (2018-2019)

Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Behandles av Næringskomiteen
26.11.2019
19.11.2019

Prop. 135 L (2018-2019)

Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Behandles av Næringskomiteen
26.11.2019
21.11.2019

Dokument 8:184 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen

Behandles av Næringskomiteen
03.12.2019
21.11.2019

Prop. 136 L (2018-2019)

Opphevelse av omstillingslova

Behandles av Næringskomiteen
03.12.2019
26.11.2019

Dokument 8:137 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

Behandles av Næringskomiteen
16.12.2019
26.11.2019

Prop. 140 S (2018-2019)

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

Behandles av Næringskomiteen
03.12.2019
02.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Næringskomiteen
09.12.2019
11.02.2020

Dokument 8:150 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

Behandles av Næringskomiteen
11.02.2020

Dokument 8:177 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

Behandles av Næringskomiteen
11.02.2020

Dokument 8:183 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

Behandles av Næringskomiteen
11.02.2020

Dokument 8:185 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring

Behandles av Næringskomiteen
24.03.2020

Meld. St. 30 (2018-2019)

Samhandling for betre sjøtryggleik

Behandles av Næringskomiteen