Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
04.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
11.12.2019
04.12.2019

Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020)

Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
11.12.2019
10.12.2019

Dokument 8:6 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
19.12.2019