Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
08.04.2015

Meld. St. 10 (2014-2015)

Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
14.04.2015
20.05.2015

Dokument 8:19 S (2014-2015)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om anerkjennelse av Palestina som egen stat

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
28.05.2015