Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
17.02.2016

Meld. St. 37 (2014-2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
01.03.2016
17.02.2016

Meld. St. 35 (2014-2015)

Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
01.03.2016
01.03.2016

Meld. St. 8 (2015-2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
11.03.2016
01.03.2016

Meld. St. 9 (2015-2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
10.03.2016