Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
26.10.2016

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016
04.11.2016

Prop. 151 S (2015-2016)

Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.11.2016
09.11.2016

Prop. 150 L (2015-2016)

Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016
09.11.2016

Meld. St. 38 (2015-2016)

Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016
09.11.2016

Meld. St. 36 (2015-2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016
09.11.2016

Dokument 17 (2015-2016)

Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016
09.11.2016

Dokument 19 (2015-2016)

Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015 - 16. september 2016

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016
16.11.2016

Meld. St. 32 (2015-2016)

Svalbard

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016
06.12.2016

Prop. 1 S (2016-2017)

Statsbudsjettet 2017

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.12.2016
06.12.2016

Prop. 1 S (2016-2017)

Svalbardbudsjettet 2017

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.12.2016
18.01.2017

Meld. St. 39 (2015-2016)

Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen