Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
28.11.2017

Prop. 2 S (2017-2018)

Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.12.2017
08.12.2017

Prop. 1 S (2017-2018)

Statsbudsjettet 2018

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.12.2017

Prop. 1 S (2017-2018)

Svalbardbudsjettet 2018

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.12.2017

Meld. St. 44 (2016-2017)

Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.12.2017

Dokument 8:9 S (2017-2018)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om nedsetjing av eit offentleg utval som skal føreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
09.01.2018
13.12.2017

Dokument 8:23 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.01.2018

Prop. 153 L (2016-2017)

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.01.2018

Dokument 8:22 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.01.2018

Meld. St. 5 (2017-2018)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen