Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
07.12.2016

Dokument 20 (2015-2016)

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2015-1. halvår 2016

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
10.01.2017
07.12.2016

Prop. 16 S (2016-2017)

Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
07.12.2016

Meld. St. 5 (2016-2017)

Nordisk samarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
10.01.2017
07.12.2016

Prop. 17 S (2016-2017)

Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.12.2016
12.12.2016

Prop. 27 S (2016-2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.12.2016
12.12.2016

Prop. 23 S (2016-2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.12.2016
13.12.2016

Prop. 1 S (2016-2017)

Statsbudsjettet 2017

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.12.2016
13.12.2016

Prop. 1 S (2016-2017)

Svalbardbudsjettet 2017

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.12.2016
18.01.2017

Meld. St. 39 (2015-2016)

Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.02.2017