Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
23.05.2018

Meld. St. 11 (2017-2018)

Nordisk samarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
29.05.2018
23.05.2018

Dokument 13 (2017-2018)

Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.06.2018
30.05.2018

Prop. 66 S (2017-2018)

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.06.2018
30.05.2018

Dokument 8:164 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Knut Arild Hareide, Steinar Ness, Hans Fredrik Grøvan og Per Olaf Lundteigen om utdanningsreformen i Forsvaret

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.06.2018
30.05.2018

Dokument 5 (2017-2018)

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2017

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.06.2018
06.06.2018

Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om kampen mot ISIL

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.06.2018
06.06.2018

Dokument 8:202 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell til Tyrkia, oppfordre Tyrkias regjering til å trekke sine militære styrker ut av Syria og øke den humanitære bistand til flyktninger fra Afrin-området

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.06.2018