Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
17.01.2018

Prop. 153 L (2016-2017)

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
27.02.2018
17.01.2018

Dokument 8:22 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.02.2018
17.01.2018

Meld. St. 5 (2017-2018)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.02.2018
17.01.2018

Dokument 17 (2017-2018)

Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for virksomheten 2. halvår 2016-1. halvår 2017

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
27.02.2018
14.02.2018

Dokument 8:55 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Eirik Sivertsen og Jonas Gahr Støre om en oppdatert giennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
01.03.2018
14.02.2018

Dokument 8:53 S (2017-2018)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Knut Arild Hareide, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Willfred Nordlund, Audun Lysbakken og Mona Lill Fagerås om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
01.03.2018