Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
27.05.2015

Dokument 8:72 S (2014-2015)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Kjersti Toppe, Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2015
03.06.2015

Prop. 111 LS (2014-2015)

Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) (S-delen)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2015
03.06.2015

Prop. 111 LS (2014-2015)

Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) (Lov-delen)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2015
03.06.2015

Dokument 8:90 S (2014-2015)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om framlegging av rammeverket i TISA-avtala

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2015
03.06.2015

Prop. 113 S (2014-2015)

Investeringar i Forsvaret

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2015
03.06.2015

Prop. 86 L (2014-2015)

Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.06.2015