Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
21.11.2018

Meld. St. 17 (2017-2018)

Partnerland i utviklingspolitikken

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.12.2018
21.11.2018

Dokument 8:13 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
27.11.2018
28.11.2018

Meld. St. 19 (2017-2018)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.02.2019
06.12.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Statsbudsjettet 2019

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.12.2018
06.12.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Svalbardbudsjettet 2019

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.12.2018