Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
13.03.2019

Dokument 8:42 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019
13.03.2019

Dokument 8:47 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019
13.03.2019

Dokument 8:58 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra om å utrede alternativer til EØS-avtalen

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
11.04.2019
13.03.2019

Prop. 43 L (2018-2019)

Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019
13.03.2019

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019
27.03.2019

Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019
27.03.2019

Dokument 8:68 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
02.04.2019