Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
26.10.2016

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
26.10.2016

Dokument 17 (2015-2016)

Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
26.10.2016

Meld. St. 36 (2015-2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
04.11.2016

Prop. 151 S (2015-2016)

Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
16.11.2016

Meld. St. 32 (2015-2016)

Svalbard

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016