Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
26.10.2016

Meld. St. 36 (2015-2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
26.10.2016

Dokument 17 (2015-2016)

Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
26.10.2016

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
04.11.2016

Prop. 151 S (2015-2016)

Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
16.11.2016

Meld. St. 32 (2015-2016)

Svalbard

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
22.11.2016