Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
06.06.2017

Prop. 123 S (2016-2017)

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.06.2017
06.06.2017

Prop. 116 L (2016-2017)

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.06.2017
06.06.2017

Dokument 8:77 S (2016-2017)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Torgeir Knag Fylkesnes, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.06.2017
06.06.2017

Dokument 8:120 S (2016-2017)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om Kjeller flyplass

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
20.06.2017
07.06.2017

Meld. St. 36 (2016-2017)

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.06.2017
07.06.2017

Meld. St. 24 (2016-2017)

Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.06.2017
07.06.2017

Dokument 8:114 S (2016-2017)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell om en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor Israel og Palestina

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
15.06.2017