Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
02.12.2015

Dokument 18 (2014-2015)

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2014-1. halvår 2015

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.01.2016
02.12.2015

Meld. St. 6 (2015-2016)

Nordisk samarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.01.2016
02.12.2015

Dokument 13 (2015-2016)

Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2014-12. september 2015

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.01.2016
02.12.2015

Meld. St. 36 (2014-2015)

Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.01.2016
02.12.2015

Meld. St. 33 (2014-2015)

Norske interesser og politikk for Bouvetøya

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.01.2016
02.12.2015

Meld. St. 32 (2014-2015)

Norske interesser og politikk i Antarktis

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.01.2016
02.12.2015

Meld. St. 29 (2014-2015)

Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
19.01.2016
04.12.2015

Prop. 1 S (2015-2016)

Svalbardbudsjettet 2016

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
10.12.2015
04.12.2015

Prop. 1 S (2015-2016)

Statsbudsjettet 2016

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
10.12.2015
17.02.2016

Meld. St. 37 (2014-2015)

Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
17.02.2016

Meld. St. 35 (2014-2015)

Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
01.03.2016

Meld. St. 8 (2015-2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
11.03.2016
01.03.2016

Meld. St. 9 (2015-2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
10.03.2016