Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
20.11.2019

Prop. 111 S (2018-2019)

Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
28.11.2019
20.11.2019

Meld. St. 26 (2018-2019)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
28.11.2019
20.11.2019

Dokument 8:182 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
28.11.2019
04.12.2019

Dokument 8:140 S (2018-2019)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Bengt Fasteraune og Willfred Nordlund om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
05.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.12.2019
06.12.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Svalbardbudsjettet 2020

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
12.12.2019