Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
01.06.2016

Prop. 110 S (2015-2016)

Investeringar i Forsvaret

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.06.2016
01.06.2016

Prop. 119 S (2015-2016)

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014-2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014-2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.06.2016
01.06.2016

Prop. 102 L (2015-2016)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.06.2016
01.06.2016

Dokument 8:84 S (2015-2016)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
13.06.2016
01.06.2016

Prop. 97 L (2015-2016)

Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.06.2016
02.06.2016

Prop. 79 LS (2015-2016)

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.06.2016
02.06.2016

Prop. 79 LS (2015-2016)

Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
08.06.2016
Høsten 2016

Meld. St. 32 (2015-2016)

Svalbard

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen