Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
05.02.2020

Meld. St. 27 (2018-2019)

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
25.02.2020
05.02.2020

Dokument 8:15 S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel

Behandles av Utenriks- og forsvarskomiteen
25.02.2020