Innstilling frå finanskomiteen om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 2. juni 2000

Dag Terje Andersen Ingebrigt S. Sørfonn Siv Jensen
leiar ordførar sekretær